Η INDELEX & SMART HOME απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε όλους τους επαγγελματίες από τον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογία αλλά και στους τελικούς χρήστες (ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα κλπ) που αναζητούν νέες συνεργασίες και καινοτόμα προϊόντα .

 

- Εγκαταστάτες

- Ηλεκτρονικοί

- Ηλεκτρολόγοι

- Μηχανικοί

- Τεχνικές Εταιρίες, Κατασκευαστές

- Αρχιτέκτονες

- Systems integrators

- Εταιρίες Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

- Έμποροι Ηλεκτρονικού & Ηλεκτρολογικού Υλικού

- Μεταπωλητές

- Εταιρείες Συστημάτων & Υπηρεσιών Ασφάλειας

- Εταιρείες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

- Στελέχη ΙΤ

- Facilities Companies

- Τελικοί Χρήστες:

Ξενοδοχεία, Εμπορικά Κέντρα, Πολυκαταστήματα,  κλπ

 

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Tel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: contact@mgmediaexpo.eu