Η χρήση των smartphones για τον έλεγχο πρόσβασης συνεχώς αυξάνεται

 

Οι κινητές συσκευές είναι παντού. Μόνο ο αριθμός των χρηστών κινητών τηλεφώνων προβλέπεται να ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια, ενώ πάνω από το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού διαθέτει ήδη κινητό τηλέφωνο. Και περίπου δύο στους τρεις επιχειρηματίες σήμερα χρησιμοποιούν κινητές συσκευές όπως τα smartphones για ένα όλο και πιο διαφορετικό σύνολο εφαρμογών.

Μία εφαρμογή στην οποία βλέπουμε ανάπτυξη είναι η δυνατότητα πρόσβασης με τη χρήση κινητού τηλεφώνου δηλαδή να χρησιμοποιείται το smartphone ως κλειδί για την πρόσβαση σε ελεγχόμενα κτίρια, δωμάτια και περιοχές.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Gartner περίπου 20% των οργανισμών αναμένουν να προσαρμόσουν τη χρήση των smartphones ως επιλογή στις παραδοσιακές κάρτες φυσικής πρόσβασης έως το 2020. 

Ένας λόγος για την υψηλή αναμενόμενη αύξηση της χρήσης των smartphones ως κλειδιά ελέγχου ψηφιακής πρόσβασης είναι ότι η κινητή τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για τον εντοπισμό, τον έλεγχο ταυτότητας, την εξουσιοδότηση και τη λογοδοσία στα πληροφοριακά συστήματα υπολογιστών. 

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ως κλειδιών όχι μόνο παρέχει μια βολική εμπειρία χρήστη αλλά ενισχύει και την  αποτελεσματικότητα.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι εξασφαλίζει με οικονομικότερο και πιο απλό τρόπο στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τον έλεγχο πρόσβασης, εξαλείφοντας διαδικασίες που σχετίζονται με το χειρισμό, την εκτύπωση, την διανομή & διάθεση καρτών ανάγνωσης. 

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Tel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: contact@mgmediaexpo.eu